Chung cư Pandora Tower

Chung cư Pandora Tower

Địa chỉ: Số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng mục: Thiết bị nhà bếp Rosieres