Rosières 

Các sản phẩm Rosières đạt chứng nhận từ Hiệp hội phục hồi và tái chế thiết bị gia dụng ECODOM của Ý. Nhiều sản phẩm có nhãn năng lượng Châu Âu chẳng hạn như máy rửa bát bán âm 16 bộ với mức tiết kiệm năng lượng A++. Các sản phẩm được đánh dấu bằng biểu tượng phân loại chọn lọc của chất thải thiết bị điện tử. Điều này có nghĩa là sản phẩm không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt và phải được thu thập có chọn lọc theo Chỉ thị 2012/19/EU. Sau đó sản phẩm sẽ được tái chế hoặc tháo dỡ để giảm thiểu

tác động đến môi trường. Các sản phẩm máy rửa bát Rosières cực kỳ tiết kiệm điện nước do chu kỳ rửa chỉ 29 đến 35 phút, nhanh nhất hiện nay. Ngoài ra, tủ ướp rượu vang của hãng có giá để bên trong tủ bằng tre thân thiện với môi trường. 

 

Máy rửa bát Rosières thân thiện môi trường, phân phối uỷ quyền bởi Kitchenlook Vietnam

GLEM GAS 

Glem Gas đã bắt đầu quy trình loại bỏ một lô vật liệu phế thải nặng 112 tấn. Đối với mỗi loại thiết bị, các thành phần khác nhau đã được xem xét, 

sau đó được gửi đến một quy trình phục hồi được tính bằng phần trăm của toàn bộ khối lượng. Kết quả: 


▪  Tăng gấp đôi bề mặt của các tấm pin mặt trời
▪  Thay thế những tấm hiện có bằng những tấm hiệu suất cao mới
Tiết kiệm năng lượng toàn công ty tăng 50%!