RDCP 8S-04

Máy rửa bát Compact Mini 8 bộ RDCP 8S-04

Dung tích: 8 (Bộ đồ ăn tiêu chuẩn Châu Âu)
Chương trình rửa: 6
Số giàn rửa: 2+
Chế độ rửa siêu nhanh: 35 phút 

 

 

15.900.000đ
Xem chi tiết
RF3E7DX-04

Máy rửa bát độc lập 13 bộ RF3E7DX-04

Dung tích: 13 (Bộ đồ ăn tiêu chuẩn Châu Âu).
Chế độ rửa siêu nhanh: 29 phút
Chế độ rửa phun hơi lên đến 100 độ C

 

 

23.900.000đ
Xem chi tiết
RDSN1D530PX-47

Máy rửa bát bán âm 15 bộ RDSN1D530PX-47

Dung tích: 15 (Bộ đồ ăn tiêu chuẩn Châu Âu)
Kết nối Wifi/Bluetooth qua ứng dụng E-PICURIEN

Chế độ rửa siêu nhanh: 29 phút

 

 

27.800.000đ
Xem chi tiết
RDSN2D622PX-47E

Máy rửa bát bán âm 16 bộ RDSN2D622PX-47E

Dung tích: 16 (Bộ đồ ăn tiêu chuẩn Châu Âu)
Kết nối Wifi/Bluetooth qua ứng dụng E-PICURIEN

Chế độ rửa siêu nhanh: 29 phút

Chế độ rửa phun hơi lên đến 100 độ C
Số giàn rửa: 3

 

 

 

31.600.000đ
Xem chi tiết
RDPN4S603PX-04

Máy rửa bát độc lập 16 bộ RDPN4S603PX-04

Dung tích: 16 bộ (Bộ đồ ăn tiêu chuẩn Châu Âu).

Mở cửa tự động hầu hết các chương trình

Chế độ rửa siêu nhanh: 29 phút

Số giàn rửa: 3

Kết nối Wifi/Bluetooth qua ứng dụng E-PICURIEN
33.900.000đ
Xem chi tiết
5 Sản phẩm