CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

(Áp dụng từ ngày 2/01/2024)

1. Đơn đặt hàng

- Quý khách lựa chọn Sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thêm vào giỏ hàng

- Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin giao hàng.

- Việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống cổng thanh toán của đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán được tích hợp ngay trên Gian hàng.

Các hình thức thanh toán được chấp nhận bao gồm: Tiền mặt, ATM, thẻ Mastercard, thẻ Visa, trả góp

- Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng trước khi Thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, Đơn đặt hàng sẽ được tự động gửi vào hệ thống quản lý đơn hàng của Rosieres tại Việt nam

- Đơn đặt hàng được Quý khách tạo lập và gửi cho chúng tôi được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua bán Sản phẩm của Quý khách theo Chính sách chung này.

2. Xác nhận đơn hàng

- Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được thông báo xác nhận đơn hàng từ chúng tôi và  kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt.

- Trường hợp một đơn hàng có nhiều sản phẩm sau khi đã hoàn tất việc thanh toán, nếu Quý khách muốn hủy một sản phẩm trong đơn hàng hoặc muốn đổi một sản phẩm khác, vui lòng hủy đơn hàng hiện tại và đặt một đơn hàng mới.

- Sau khi Rosieres lên mã vận đơn, Quý khách sẽ không thể hủy đơn đặt hàng.

- Thông báo xác nhận đơn hàng được gửi cho Quý khách được xem là lời chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán Sản phẩm với Quý khách từ chúng tôi.

3. Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Quý khách có thể kiểm tra đơn đặt hàng bằng cách:

- Bước 1: Đăng nhập

- Bước 2: Chọn "Đơn hàng của tôi"

- Bước 3: Chọn "Chi tiết" để xem tình trạng của đơn hàng mong muốn

4. Hủy đơn hàng

- Quý khách chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi vận đơn được tạo (đơn hàng còn hiển thị chức năng “Hủy bỏ”).

- Cách thức hủy: Truy cập "Đơn hàng của tôi", chọn đơn hàng muốn hủy và nhấn nút “Hủy bỏ”

- Quý khách sẽ nhận được email thông báo hủy đơn hàng cho các đơn hảng được hủy bỏ thành công.

5. Hoàn tiền

- Quý khách sẽ được hoàn trả toàn bộ khoản thanh toán cho đơn hàng được hủy bỏ thành công

- Thời gian hoàn tiền:

+ Đối với thẻ thanh toán thẻ ATM, phương thức QRcode: trong vòng 15 ngày làm việc.

+ Đối với thẻ quốc tế: trong kỳ sao kê gần nhất nhưng tối đa là 45 ngày (tùy loại thẻ và ngân hàng phát hành)

- Việc hủy đơn hàng có sử dụng dịch vụ trả góp có thể phát sinh phí chuyển đổi trả góp cho Quý khách, tương đương 3% giá trị đơn hàng trả góp, tùy theo quy định của ngân hàng cho vay.

6. Từ chối hoặc bảo lưu

Chúng tôi có có quyền từ chối hoặc bảo lưu Đơn đặt hàng của Quý khách khi có căn cứ rõ ràng xác định rằng Quý khách không đảm bảo được các cam kết quy định tại Chính sách chung này.

Trân trọng cảm ơn,

hotline 0902 155 058
Messenger